Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Szanowni Państwo z dniem 1 lipca 2022 roku nastąpiło przekształcenie w DEMEX sp. z o.o.
(dawniej PPH DEMEX Jerzy Demiańczuk).

Metal

Link